YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİNA ANALİZ VE TASARIMI


Yayın Yeri: Çakmak Ofset

Yazar(lar) : Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR, Doç.Dr. A. Kamil TANRIKULU, Prof. Dr. Erhan KIRAL, Arş.Gör. Serkan TOKGÖZ

Önsöz 
İçindekiler 
Genel Bilgiler
Yapıların Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Deprem Analizi 
Betonarme Binalar İçin Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 
Ek 
Kaynaklar 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası