BÖLGEDE 2006’DAN BERİ SEL FELAKETİYLE İLGİLİ DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

BÖLGEDE 2006’DAN BERİ SEL FELAKETİYLE İLGİLİ DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Eklenme Tarihi: 20/11/2023

Batman ilimizde yaşanan sel felaketi sonucu aynı aileden 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir.

Öncelikle selin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

İklim değişikliği yakıcı bir gerçeklik olarak varlığını korumaktadır ancak yaşanan felaketleri yalnızca iklimsel değişikliklerle açıklamak yeterli değildir. Yerleşim yerlerinde yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri iklim değişikliğinden ziyade; plânsız ve çarpık kentleşme, dere yataklarını imara açma, yeterli altyapı hizmeti sunmadan merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir.

Ülkemizde sel baskınları, depremlerden sonra en büyük kayıplara neden olan afetlerdir. Doğanın kendi döngüsü içinde meydana gelen doğal bir olayın afete dönüşmesi insanın doğal denge üzerine yaptığı müdahalelerin bir sonucudur. Nitekim bölgenin jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklimiyle uyumlu bir kentleşmenin olmaması ve geçmişte yaşanan tecrübelerden ders alınarak bir afet risk yönetimi plân ve stratejisinin oluşturulmaması bu gibi felaketlerle sonuçlanmaktadır. Oysa bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak doğurabilecek tehlikelere karşı bilimin ve tekniğin imkânları doğrultusunda önlem almak mümkündür.

Odamızın arşiv kayıtlarında 2006 yılında yine Batman ve bölge genelinde yaşanan sel felaketleriyle ilgili hazırlanmış raporun güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Bölgede 2006 yılından beri sel felaketiyle ilgili değişen bir şey olmadığını gösteren raporumuzu ekte ilginize sunuyoruz. 

ek: bölgede yaşanan sel felaketiTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası