TBDY e göre mevcut durum analizi ve güçlendirme eğitim seminerini

TBDY e göre mevcut durum analizi ve güçlendirme eğitim seminerini

Eklenme Tarihi: 14/06/2022


WhatsApp Image 2022-06-14 at 16.42.58.jpeg


 SUAT YILDIRIM EĞİTİM SEMİNERİ PROĞRAMI (10 saat)

 • 1-TBDY 2018 Bölüm 15 (3 saat)
  1. Mevcut Yapılar Binalardan Bilgi Toplanması
   1. Sahada yapılan testler
    1. Sıyırma,
    2. Röntgen,
    3. Karot,
    4. Karbonatlaşma testipi - PH testi,
    5. Kimyasal Testler
    6. Petnografik inceleme
  2. Mevcut Yapı Hasar Tespiti – Çatlakların dili-

    TBDY 2018 Bölüm 1, 2 3,4 (2 saat)

  1. Kapsam
  2. Deprem Yer Hareketi Seviyeleri, Kullanım Alanları
  3. Deprem Parametreleri, Yapıya Özel Spektrum Oluşturma (Afad haritası kullanma)
  4. Yapı Sınıflandırma
  5. Bina Performans Düzeyleri
  6. Bina Performans Hedefleri ve Tasarım Yaklaşımları
  7. Yapı Düzensizlikleri
  8. R ve D katsayıları , Taşıyıcı Sistem Sınıflandırması, kullanım sınırlamaları
  9. Yapı modelleme ilkeleri
   1. Mevcut yapı modelleme teknikleri (hazır model üzerinden anlatılacaktır)
   2. Perde, kolon, birleşik (perde-kolon) elemanlar, boşluklu, boşluksuz perdeler, kirişli perdeler
   3. Etkin kesit rijitlikleri
  10. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Doğrusal Deprem Hesabı
   1. Binanın Hakim Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi
  11. Mod Birleştirme Yöntemi ile Deprem Hesabı
  12. Göreli Kat Ötemelerinin Sınırlandırılması ve Deprem Derzleri

   

 • 2-TBDY 2018 Bölüm 5 -15 Performans Analizi (3 saat)
  1. Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım Yaklaşımı
  2. Doğrusal Olmayan Davranış Modelleri
  3. Doğrusal Olmayan Hesap İçin Taşıyıcı Sistemin Modellenmesine İlişkin Kurallar
  4. Taşıyıcı Sistem Elemanları İçin Etkin Kesit Rijitlikleri
  5. Doğrusal Olmayan Hesap Yönteminin Seçimi
   1. Doğrusal olmayan itme yöntemleri
    1. Sabit tek modlu itme yöntemi
    2. Değişken tek modlu itme yöntemi
    3. Çok modlu itme yöntemi
   2. Doğrusal olmayan zaman tanım alanında hesap yöntemi ile deprem hesabı
    1. Deprem kayıtlarının seçimi ve ölçeklendirilmesi (ETABS -kullanılarak)
 • 3-TBDY 2018 Bölüm 15 -Güçlendirme (2 saat)
  1. Binaların Güçlendirilmesi
   1. Konvansiyonel Sistem Yapı Güçlendirmesi (Örnek konvansiyonel sistem ile güçlendirme için verilecektir)
    1. Filiz ekimi, ankraj hesapları ve ankraj çekme testleri
   2. Güçlendirmede Karbon Fiber Kullanımı
    1. Uygulama örnekleri, görselleri
   3. Güçlendirmede çelik elemanlar ile takviye yapılması
    1. Uygulama örnekleri, görselleri
   4. Güçlendirmede Sönümleyici kullanımı
    1. Sönümleyici türleri, kullanım yerleri
    2. Uygulama örnekleri, görselleri
    3. Sönümleyici testleri
   5. Temel Güçlendirmesi
   6. Yığma Yapı Güçlendirmesi

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası