NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ŞIRNAK MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜĞÜN NEDENİ: RESMİ PROSEDÜRLER KAÇAĞA UYDURULDU ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 OCAK 2020, PAZARTESİ   

46

ŞIRNAK MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜĞÜN NEDENİ: RESMİ PROSEDÜRLER KAÇAĞA UYDURULDU

    Yayına Giriş Tarihi: 18.10.2017 00:00   Güncellenme Zamanı: 18.10.2017 15:16:36  Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 18.10.2017 15:14:56

Diyarbakır Şubemizin içinde yer aldığı Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Şırnak’ta meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı kömür ocağındaki göçüğün, tedbirsizlik ve kontrol mekanizmasının olmayışından kaynaklandığını belirterek, “2017 ruhsat yenilenmesinden sonra ocakları kaçak çalıştıranlar, işlerine devam edip resmi prosedürler kaçağa uydurulmuştur” dedi.

Diyarbakır Şubemiz ile TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu`nun içinde yer aldığı Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Şırnak`ta kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı göçüğe ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi`nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile TMMOB İKK, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, DİSK ve Türk Tabipler Birliği temsilcileri katıldı. Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına açıklama Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Doğan Hatun, son yıllarda ülkede yaşanan maden ocağı kazalarının sonucunda Soma`da 301, Ermenek`te 18, Siirt maden köyde 16, 2014 yılı Haziran ayında Şırnak`ta meydana gelen iş kazalarında 5 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.  Dün itibari ile Şırnak`ta yine aynı yerde aynı acı haberi duyduklarını kaydeden Hatun, "Maalesef defalarca hükümete bu işin nasıl yapılacağı ve kontrol edileceği tarafımızca söylenmesine rağmen her gelen acı haberlerden sonra hükümet bu sorumluluğu üzerinden atmakta, suçu başkasında aramakta ve göz yumduğu şirketleri suçlamaktadır" dedi.

‘Bakanlığın açıklaması 2013 yılı için geçerlidir`  

Şırnak kömür ocaklarında, büyük bir kısmı kayıt altına alınmamış olmakla birlikte çok sayıda ölüm ve yaralanma vakalarına yol açan iş kazaları yaşandığını vurgulayan Hatun,  "Yaşanan bu olayların Şırnak özelinde aslında, TKİ (Türkiye kömür işletmeleri) Şırnak bölgesinde kendine ait kömür ruhsatlarını 2002 yılında %5 rödevans karşılığında Şırnak İl Özel İdare`ye devretmesi ile başlıyor. Daha sonra, Şırnak İl Özel İdare ise 2007 yılında %20 rödevans ve %3.5`lik ortaklık karşılığında Geliş Madenciliğe devretmiştir. Geliş Madencilik de 2013 yılında bu ruhsatlar üzerindeki haklarını Global Enerjiye devretmiştir. Dün yaşanan ölümlerin ardından bakanlık yine aynı tavrı takınarak sorumluluklarından kaçarak Enerji Bakanlığı`nın, ‘işletme,  iş güvenliği ve riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır` dediği şirketin, aslında 2017 yıllında TKİ ocakları çalıştırması için söz konusu şirkete tekrar ihaleyle vermiştir. Bu ihalenin sonucunda da 2505 (S:16399) ruhsat numarasına sahip şirketin STANDART TEKNOLOJİ A.Ş. / KAAN İŞ MAKİNALARI A.Ş. VE ACAR İNŞAAT A.Ş. ortak girişimcilere devrettiği, Maden Mühendisleri Odamızca tespit edilmiştir. Dolaysı bakanlığın zikrettiği açıklama sadece 2013 yılı için geçerlidir" şeklinde konuştu. 

 ‘Resmi prosedürler kaçağa uydurulmuştur`

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2013`te ruhsat tarihinin durdurulmasından bu yana maden ocağında çalışmalar kaçak bir şekilde sürekli devam ettiği bilgisine ulaşıldığını ifade eden Hatun, konuşmasına şöyle devam etti: "2017 ruhsat yenilenmesinden sonra da ocakları kaçak çalıştıranlar işlerine devam edip resmi prosedürler kaçağa uydurulmuştur. Diğer bir deyişle söz konusu ocaklarda bugüne kadar yapılan kömür üretiminin ve oluşan iş kazalarının muhatabı tespit edilemezken, üretilen kömürün yasal yollardan farklı alanlarda kullanılmak üzere ve yetkililerin bilgisi dâhilinde satışa sunulduğu gerçeği orta yerde durmaktadır. Kaçak olarak nitelendirilen bu ocaklardan üretilen tonlarca kömür TKİ kantarından geçirilip tuğla, çimento fabrikalarına ve çevre illerde yakıt olarak kullanılmak üzere satılmakta, Sosyal Yardımlaşma Vakfı`na verildiği söylenmektedir. Tüm bunlara rağmen bakanlığın ve ilgili müdürlüğünün sorumluluklarından adeta kaçarcasına bu işyerinin kaçak olduğunu bilmedikleri söylenemez, çünkü sadece ölümlerin yaşandığı kazalarda bakanlık bu tetkiki yapma sorumluluğunda değildir, aksine tüm bu süreçlerin takipçisi olacağına işletmesini durdurduğu şirketin nasıl oluyor da 2017`de TKİ tarafından ihale edildiği ve söz konusu şirkete devredildiği sorusu kocaman bir soru olarak durmaktadır."

‘Kontroller yapılmadı`

17 Ekim 2017 tarihinde saat 14.30 civarında yaşanan kazanın detaylarını anlatan Hatun, "Söz konusu maden ocağında teknik proje kapsamında çalışma yürütülmediği gözle görülür bir şekilde aşikardır. Çünkü işçilerin mola esnasında otururken üzerlerine yukarıdan bir kaya parçasının düşmesi sonucu bilinen elim kaza olmuştur. Teknik gözlemlerde tamamen ilkel ve gelişi güzel kömür damarında cevheri almaya yönelik bir çalışma sürdürüldüğü görülmektedir. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her hangi bir önlemin alınmadığı gözlenmektedir. İşletmenin yapıldığı sahaya bakıldığında kazayı önlemek amaçlı palya, basamak ve şevlerin olmadığı, uyarı levhaları bulunmadığı, yanaşma bariyerlerinin konulmadığı dolayısıyla kazayı önleyici tedbirlerin alınmadığı adeta kazaya davetiye çıkarıldığı görülmektedir. Şu anki bilgilere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır bir şekilde yaralandığı bilinmektedir. Bu durumda söz konusu firma ile birlikte kontrol yetkilileri olan kurum ve kuruluşların da kontrol görevlerini yerine getirmediği, daha önceki kazalarda uyarılmalarına rağmen bu konuda tedbir alınmadığı sonucu aynı yerde kazanın gerçekleşti görülmektedir" dedi.

‘Ocağa göz yumuldu`

 Enerji Bakanlığı`nın ve MİGEMİN yaptığı açıklamaya göre, ocağın ruhsatsız olduğu ve kaçak işletildiğinin belirtildiğini hatırlatan Hatun, "Bu durumun aslında bakanlığın söylediği şekilde olmadığı yukarıda zikrettiğimiz gibi ihale yolu ile bu şirkete çalışma ruhsatı verildiğini görmekteyiz.  Kentin hemen yanı başında olan bu ocağın ve 1 km uzaklığında bir karakolun (Maden karakolu) bulunmasına rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durumda da Bakanlığın zikrettiği gibi ocağın kaçak işletilmediği, yasadışı bir şekilde çalışmasına göz yumulmadığı görülmektedir. Aksi takdirde karakolun hemen yanı başında yapılan çalışmadan bihaber olmaları mümkün değildir. Bu yüzden Bakanlık yaşanan menfur ölümlerin sorumluluğunu almalı ve bir an önce tarafsız kurumlar tarafından bu şirketlerin denetlenmesinin önünü açmalıdır" diye konuştu.

‘Ucuz iş gücü ve yüksek kar sağlamak uğruna`

Doğanın insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan bu doğal kaynakların, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, çevresel etki yaratmadan, en yüksek verimle, doğadan alıp doğru bir biçimde kullanıma sunulması gerektiğini belirten Hatun, "Oysa bölgemizde şu anda Şırnak asfaltitleri, bir plan proje dâhilinde işletilmemekte, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alanlarda değerlendirilmemektedir. Bunun yanında ölümler ile birlikte kaçak üretim sonucu ocak yangınları göçükler gibi nedenlerden dolayı yüksek oranda üretim kayıpları oluşmaktadır. Benzer durum açık ocaklar için de söz konusu olup, kontrolsüz patlatma ve kazı sonucu oluşan dik ve yüksek şevlerden kaynaklanan göçükler sonucunda ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşanmaktadır. Neo-liberal politikaların getirdiği taşeronlaşma ve bu uygulamanın getirdiği ucuz iş gücü ve yüksek kar sağlamak uğruna işçilerin hayatını hiçe saymaktır. Bölgede 3 Ocak`tan biri olan bu işletme alanı benzeri kazalar ve ölümlere tedbirsizlik ve devletin kontrol mekanizmasının olmayışından kaynaklandığı ayyuka çıkmıştır" dedi.

Yetkililer önlem almaya davet edildi

Hatun, Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yükümlü bulunan Bakanlar Kurulu‘nu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı‘nı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nü, aynı zamanda mülki idare birimlerini, kapatılmış olan ocaklarda da kaçak kömür üretimine bir an evvel engel olmaya ve ruhsat sahasında gerekli önlemleri almaya davet etti. Hatun, "Hükümet yetkililerinin TKİ`yi özelleştirerek taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleşen ve oluşacak olan vahim kazaların müsebbibi olacağı ve bunun sorumluluğundan da kaçamayacağı, bu yüzden de kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini göstererek taşeron sisteminden vazgeçip üretimi ilgi kurumlar aracılığı ile tüm iş sağlığı güvenliği önlemlerini yaşama geçirerek, insan odaklı ve kamu yararına yapmalı, bunun ön çalışması olarak meslek örgütlerinden ve akademik çevrelerden ne yapılması gerektiği konusunda destek almalı, adı geçen sahalarda yerinde inceleme yaparak uygun üretim şeklini belirlemelidir. Ocaklarda yapılacak üretim; bölge halkına düşük ücret, sakatlanma ve ölüm yerine, yaşam standardını yükselten, eğitim ve sağlık koşullarını iyileştiren üretimler olarak yansımalıdır" diye konuştu.

 


Okunma Sayısı: 84

Diyarbakır Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır