TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ TMMOB DİYARBAKIR İKK SUR İMAR PLANI’NA İTİRAZ ETTİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

04 NİSAN 2020, CUMARTESİ   

42

TMMOB DİYARBAKIR İKK SUR İMAR PLANI’NA İTİRAZ ETTİ

    Yayına Giriş Tarihi: 11.01.2017   Güncellenme Zamanı: 11.01.2017 15:05:00  Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 11.01.2017 15:02:36

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Sur Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği’nin, ilçenin özgünlüğü göz ardı edilerek değiştirildiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz ederek planın durdurulmasını istedi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Sur Koruma Amaçlı Planı Değişikliği`ne ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi`nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri ile TMMOB`a bağlı odaların temsilcileri katıldı. Açıklama yapan TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Orak, planın Sur içinin tarihi kent dokusu ve sosyal yaşamına zarar vereceğini belirterek, plan uygulamasının durdurulması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne itiraz ettiklerini söyledi.

Değişiklik uyarısı

Orak, iktidarın yıkıcı uygulamalarıyla tüm yaşam alanlarında olduğu gibi tarihi kentlerde de şiddetin gittikçe tırmandırıldığı ve Diyarbakır`ın tarihi kent dokusu olan Sur içinin 28 Kasım 2015`ten bu yana süregelen çatışmalarla tarihi kent dokusu ve kimliği geri dönülmez yıkım ve tahribatlar aldığını kaydetti. 15 Temmuz`un ardından ilan edilen ve rutine bağlanan OHAL süresi fırsata dönüştürülerek kentlerdeki talan politikalarının önü açıldığına dikkat çeken Orak, Suriçi Yerleşmesi`nde 187 hektarlık alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca re`sen onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile ilgili uyarılarda bulundu.

‘Tarihi doku hiçe sayıldı`

Orak, "Suriçinde geleneksel tarihi dokunun hiçe sayıldığı, tescili yapıların görmezden gelindiği, mevcut plandaki kentsel donatı alanlarının kaldırıldığı, birçok yapının yıkımının öngörüldüğü, Hasırlı Mahallesinde iki adet, Cemal Yılmaz, İskender Paşa, Melik Ahmet ve Ali Paşa mahallelerinde ise birer adet olmak üzere toplamda 6 karakol inşa edileceği; bu karakolların hem ana akslarla olan hem de kendi aralarındaki ulaşım bağlantılarının çok ciddi oranda yol genişletmelerle sağlanacağı ve Suriçi‘nin yıkımlardan sonra bugüne ulaşan dokusunun da zarar görmesine neden olacak ciddi kararlar önerdiği görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile geliştirilen kararlar mevcut dokunun artık bambaşka bir çehreye dönüşeceğini göstermektedir.

‘976 yapının yıkımı öngörülmektedir`

Söz konusu plan değişikliği ile planlanan ve 8 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilecek olan ‘Emniyet Hizmet Alanları` ile Suriçi savunma odaklı geliştirilmekte ve bu yaklaşım ile de planlama bir savunma aracına dönüştürmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile Suriçinde bulunan eğitim kurumları sağlık alanları, konut ve tescilli yapılar yerine karakolların inşa edilmesi öngörülmekte ve bu savunma odaklı yaklaşım diğer tüm değerleri de göz ardı etmekte ve genel şehircilik ilkelerine, disiplinler arası planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir. Yaptığımız tespitlere göre yeni açılacak yollar ve yapılacak karakol alanları içerisinde 17 adet tescilli yapı, 42 adet korunmaya değer geleneksel yapı olmak üzere toplamda 976 adet yapının plan kararı ile yıkımı öngörülmektedir. Tescilli yapıların korunacağı iddia edilen bu planda, yeni yolların açılacağı ve Emniyet Hizmet Alanlarının kurulmasına ilişkin alınan kararlara rağmen bu yapıların nasıl korunacağı ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.

‘Evrensel niteliklere aykırı bir yaklaşım`

Plan değişikliği açıklama raporu incelendiğinde söz konusu değişikliğin gerekçesinin güvenlik amacıyla yapıldığı açıkça belirtilmiş olup Sur içinin dünyaya mal olmuş bir miras alanı olduğu ve kentsel dokuda yapılacak her bir müdahalenin geri dönüşü olmayacak kayıplar yaratacağı tamamen göz ardı edilmiştir. Plan raporu bu özelliği nedeniyle kendi içinde de son derece tutarsızlık göstermektedir. Raporun giriş kısmında kentin değerlerinden söz edilmekte iken, bu değerleri var eden kentliye karşı savunma odaklı işlevler önerilmekte, bu işlevleri yerine getirecek yapıların inşası için kentin özgün değerlerine zarar verilmekte, aynı zamanda da Dünya Kültür Miras Listesi‘ne kabul edilmiş bir alanın evrensel niteliklerine aykırı bir yaklaşım gösterilmektedir.

Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği mahalle sakinleri, hak sahipleri, , kiracılar, mülksüzlerin, bölge halkı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi sürece dâhil edilmesi gereken kentin bileşenlerinin görüşü alınmadan merkezi bir kararla yapılmıştır. Bu şekilde kısa vadeli politikalarla katılımcı süreçlerden yoksun, merkezden üretilen planlar genel şehircilik mevzuatları kapsamında katılımcı bir şekilde yapılması ilkesine aykırıdır.

Söz konusu plan değişikliği ile Mevcutta bulunmayan Kentsel Tasarım Projeleri de bu planın eki olarak kabul edilmiştir. Onaylı olmayan ve mevcutta bulunmayan projelerin bu planın eki sayılmasının ne tür bir hesapla gerçekleştirildiği merak edilmektedir.

Ayrıca yeni plan notları ile getirilen yapılarda ‘hiçbir durumda duvar, çit, direk yapılamaz ağaç dikilemez` ibaresi Suriçinde hane halkının mahremiyet olgusunu hiçe sayarak alanı terk etmelerine zorlayacaktır.

‘Plan değişikliği kabul edilemez`

Plan değişikliği, alanda olağan üstü hal süreci ve sokağa çıkma yasağı devam ederken yoğun güvenlik koşullarının uygulandığı bir süreçte yapılmıştır. Henüz yıkımların sağlıklı bir tespiti ve bu tespitlerin yeterli bir analizi dahi yapılamamıştır. Plan kararları, ciddi hasar görmüş son derece değerli bu alandaki yıkımların ve mevcut durumun somut ve somut olmayan sorunlarının tespitinin ardından alınmalıdır. Dolayısıyla bu süreçte yapılan planlama ve uygulama süreçleri sağlıklı bir plan üretme ve uygulama koşulları barındırmamaktadır. Planlar, olağanüstü güvenlik koşullarının kaldırıldığı yaşamın normalleştiği bir dönemde yapılmalıdır. Olağanüstü güvenlik politikaları üzerine kent-şehir inşasının yapılması kabul edilemez" dedi.

Plan durdurulsun itirazı

Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Sosyolog imzası da taşıyan ve bakanlık tarafından re‘sen onaylanan bu planda ismi geçen disiplinlerin plan değişiklik kararlarında herhangi bir bilimsel kontrol ve tahdit katkısı görülmediğini belirten Orak, kentin çatışma sonrası nüfus yapısındaki niteliksel ve niceliksel büyük dönüşüm, yeni peyzaj nitelikleri, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının yeni durumuna dair en küçük bir bilimsel çalışma veya tespit olmadan koruma imar planının değiştirilmesi bilim ve toplumsal fayda dışı olduğunu dile getirdi. Orak, Suriçinin tarihi kent dokusu ve sosyal yaşamına zarar vereceğini düşündükleri bu plan uygulamasını durdurmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne itiraz ettiklerini ve her türlü hukuki yola başvurarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. 


Okunma Sayısı: 246

Diyarbakır Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.